Vizualni identitet za osmočlan pulsko-zagrebački bend Radio Aktiv

 

IMG_7771

 

IMG_7772_CB

 

IMG_7774

 

IMG_7795

 

IMG_7799

 

IMG_7800

 

IMG_7808_retro

 

IMG_7920_CB

 

IMG_7941_CB

 
IMG_7667

 

IMG_7687_CB

 

IMG_7689_retro

 

IMG_7702

 

IMG_7705

 

IMG_7719

 

IMG_7723

 

IMG_7744

 

IMG_7756_CB

 

IMG_7762

 

IMG_7765