Dva prijedloga dizajna covera:
 

Print

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6